הקוד האתי של החוקר פרטי

החוק האתי של חוקרים פרטיים בישראל הינו מסמך שנכתב על ידי המכרז לאתיקה בירושלים בשיתוף לשכת החוקרים הפרטיים בישראל, וזהו מאמר בפרשנות אישית שלי כפי שאני מבין את המסמך המקורי
 
 

מהו הקוד האתי של החוקר הפרטי?

הקוד האתי הינו סט של קווים מנחים הקשורים לפעילות משרדי חקירות הדנים בהתנהגותו המקוצעית והערכית של החוקר הפרטי. קווים מנחים אלו הם תוספות לכללים אתיים המעוגנים בחוק.
 
 

מה מטרת הקוד האתי לחוקר פרטי?

 • לקבוע דרכי התנהגות אתית של חוקרים פרטיים שיהוו אבני יסוד בכל משרד חקירות   פרטי.
 • להעלות את רמת המקצועיות של חוקרים פרטיים
 • לשפר את מערכות היחסים של חוקרים פרטיים עם לקוחות, גופים ציבוריים ונחקרים.
 • לתת כלים לחוקר הפרטי כיצד לעשות את ההחלטות הנכונות אם זה ברמה המקצועית ואם זה ברמה הערכית.
 • לקדם את סקטור החוקרים הפרטיים, ולשפר את תדמיתו, וזאת בכדי ליצור בקרב הציבור אמון במקצוע זה.
 • לשפר את הקשרים בין קולוגות למקצוע החקירות הפרטיות
 
 

הציות לקוד האתי

 
אין ספק שמקצוע החקירות הפרטיות מהווה אתגר בתחומים רבים, אם זה בזכויות אדם בחברה דמוקרטית ואם זה בהגנה על פרטיות הציבור, שכן חוקר פרטי, במקרים רבים, מנסה לחדור למרחב האישי של הנחקרים.  לכן, מוטלת לא מעט אחריות על החוקרים הפרטיים כך שישמרו על תדמית המקצוע, כמקצוע מכובד הפועל על פי ערכי המוסר האישיים שלהם, על פי החוק, ועל פי הקווים המנחים של הקוד האתי. התנהלות החוקרים הפרטיים, היא שתשפיע על תדמית המקצוע ועל יחס הציבור כלפי מקצוע ייחודי זה.
 
 

כללי התנהגות לחוקר פרטי:

 
 • החוקר הפרטי מחויב לקוד האתי ויעשה ככל הנדרש ולא להפר אותו, שזו דילמה לא קטנה לחוקרים  אשר רוצים לחשוף את האמת בחקירה, ושואפים לא  לפעול שלא כדין בכדי לקדם את חקירתם.
 • החוקר הפרטי ידאג שכל הפועלים מטעמו יפעלו על פי הקוד האתי,  אם אלה גורמים חיצוניים שמגוייסים לטובת חקירה או פקידה שעוסקת בעבודת אדמיניסטרציה.
 • הקוד האתי הינו תוספת לאחריות הרבה המוטלת על החוקר הפרטי הכוללים את כללי האתיקה שבתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית).

 

היעוד של החוקר הפרטי

 
מטרתו של החוקר הפרטי הוא לספק שירות הכולל איסוף מידע מהימן ללקוחותיו במטרה לחשוף מידע, שהלקוח אינו מצליח לאתר בעצמו, ועל כל הוא פונה לאיש מקצוע. מקצוע החקירות הפרטיות הוא שירות לו יש חשיבות חברתית עצומה, שכן החוקר פרטי מספק מידע חיוני על חיי האנשים, אם זה מידע כלכלי, מידע אישי על בני זוג,  מידע על מעשהי נוכלות או מרמה וכדומה, וזאת בכדי לשפר את איכות חיי של הציבור. 
 
החוקר הפרטי במסגרת עבודתו פועל מתוך יושר וצדק כמי שמייצג את לקוחותיו בחקירה ומציאת האמת. החוקר הפרטי עושה זאת תוך כיבוד כבוד האדם ושמירה על זכויות הפרט כאשר עבודתו תורמת לא רק למי ששוכר את שירותיו אלא לחברה כולה למערכת המשפט בפרט. חוקר פרטי חושף שחיטויות, חושף חוסר צדק באירגונים וחושף אף מרמה בין בני זוג, ובכך מקל על אנשים באופן אישי, וכן מקל על מערך המשטרה ובתי המשפט בזה שהוא מאתר את האמת, ומציג את ממצאיו ללקוחות אשר בעת הצורך משתמשים בהם במערכת המשפט להמשך טיפול.
 החוק מגדיר את עיסוקו של חוקר פרטי כמי שבא לתת מענה לציבור לקבל מידע על הזולת, מידע שרשויות המדינה לא מספקות.

 

תחומי הפעילות של החוקר הפרטי


תחומי הפעילות של משרד חקירות הן כמעט בכל המגזרים הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי. חוקרים פרטיים מתבקשים לבצע איסוף של מידע הקשור בדיני נפשות, וזאת בכדי לעזור ללקוחות למצוא ראיות, שלעיתים מהוות גורם מכריע בתביעות משפטיות.
 
מתן שירות לגופים כלכליים רשויות מקומיות משרדי ממשלה
חברות פיננסיות, עורכי דין ואף משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שוכרות חוקרים פרטיים בכדי לאתר:
 
 • רכוש
 • אדם
 • איתור כתובת
 • מידע על מצב כללי של אדם או עסק
 • מצב כללי
 • חקירת יכולת
 • חקירה של עבירות פליליות אם זה מרמה או הונאה
 • עניניים אישיים או משפחתיים
 
למרות שתפקידו של חוקר פרטי אינו רשמי, ובעצם, כל אדם יכול לעסוק באיסוף מידע, החוקר הפרטי קיבל סמכות לעסוק בתחום זה על פי חוק ועל כל זהו ייחודו. החוק מייחד את החוקרים הפרטיים בכך שרק הם יכולים לעסוק בזה, ועל כן המדינה מעניקה להם רישיון, והציבור מכיר בהם כמומחים בתחום החקירות ולהם האמצעים והדרכים להשיג את המידע המתבקש.
  
הייחודיות זהו של חוקר פרטי, זה מה שהופך זאת למקצוע, וזה מה שמבדלי אותו מאדם שאוסף מידע שלא על פי החוקים וכללי האתיקה. לצד החשיבה על הציבור מתלווה  לכך אמות המוסר הגבוהות שלהן מחוייב החוקר הפרטי.
 
הערה: החוק האתי נכתב על פי פרשנות אישית, ואינה מחליפה את דבר החוק.
This Is CAPTCHA Image