אישה שטן

גירושים הם נושא כאוב ביותר. כל מי שעבר את העניין או שנמצא בקרבה לאדם שעבר זאת, יודע עד כמה מדובר בתהליך הרסני שיכול למוטט את חייו של אדם, להעלים את כל מה שעמל עבורו ובתוספת לכך לחסל גם את עתידו.
כחוקרים פרטיים אנו נקראים פעמים רבות לגלות ראיות מפלילות על בני זוג בוגדניים. עם זאת, ישנן פעמים בהן אנו נקראים לעזרת הצד המתגונן. סיפור זה הוא בנוגע לגבר שנכנס להליך גירושין, תהליך שבאמצעותו תכננה אשתו לשעבר להרוס את חייו. כל זאת למרות שהיו להם שני ילדים משותפים בגילאים הרכים.
הגבר הגיע אלינו כשהוא כולו רועד ולחוץ. התביעה נגדו כללה האשמות על התעללות ממושכת בה, בילדיהם ובכלל תיארה את הגבר כמפלצת מהסוג הנוראי ביותר. אחרי שיחה קצרה עם הגבר הובהר לנו כי אמנם יחסיהם של בני הזוג לא היו טובים והיו ביניהם לא מעט סכסוכים, אך בוודאי לא היה מדובר ביחסים אפלים ונוראיים כפי שהיא ציירה אותם.
בכדי לסייע לבסס את כתב ההגנה של הגבר החלטנו לפעול במספר אפיקים. האפיק הראשון כלל פנייה לעדים פוטנציאליים במטרה לדלות מהם מידע בנוגע להתנהלותם האמיתית של אירועי מפתח מסוימים כפי שהתובעת תיארה אותם. מי שחושב שאנשים ימהרו להכפיש ולשקר אדם שהם אינם מסמפטים לא מבין מה קורה לאדם ברגע שמחוור לו כי מדובר בנתינת עדות בנוגע לעניין רציני. שלב איסוף העדויות לא היה חד-משמעי לטובת הגבר אך מרבית העדויות תמכו בהצהרות שלו.
השלב הבא היה בדיקה בנוגע להתנהלותה הפיננסית של האישה. חקירה כלכלית שטחית יחסית הספיקה כבר לחשוף כי האישה הסתירה סכומי כסף גדולים יחסית שעליהם כמובן לא דיווחה כחלק מהכנסותיה. ההשפעה על גובה המזונות שאותם יכלה לבקש הייתה עצומה. עם כאלו סכומים גדולים של כסף בחסכונותיה היא לא יכלה לטעון כי אינה יכולה בכלל לכלכל את עצמה והילדים.
כאמור, מטרתה המרכזית של האישה הייתה להרוס את הגבר, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם בניסיון לטפול עליו האשמות שעלולות היו להכניס אותו לבית הסוהר. מבלי להיכנס לעומק של אותן האשמות מטרתנו הייתה לנסות לערער את אמינותה ואת אמינותם של העדים שהגיעו מטעמה.
מעקב קצר העלה כי היא תדרכה את העדים מראש, ממש מילה במילה מה להגיד, זאת אפילו במידה ואמרו לה שהדבר לא התנהל כפי שהיא רוצה שיתארו. האישה השתמשה באיומים והבטחות בכדי שיפעלו כרצונה. למזלה הרע, השגנו ראיות מוצקות לפעילותה הבלתי-חוקית.
לאחר שאספנו את הראיות והצגנו אותם בפני הבעל הוא החליט לנסות לפנות אליה ולהגיע להסכם משותף מחוץ לכתליו של בית המשפט. כמובן שלאחר שהוצגו בפניה הראיות המפלילות האישה התקפלה מיד וסופו של הסיפור היה הסכם משותף שידאג לילדיהם המשותפים ולא לחמדנותה, או נקמנותה של האישה.
לסיכום, הסכם חלוקת רכוש בשלב טרום-הנישואין יכול לחסוך הרבה בעיות לאחר מכן.
This Is CAPTCHA Image