תחומי עיסוק אמנון רודס חקירות

  • המשרד מבצע חקירות כלכליות ומסחריות כולל חקירות בארץ ובחו"ל.
  • המשרד מבצע מעקבים, חקירות אישיות, צילום סמוי והכנת תיעוד לצרכי בניית תיק גירושין.
  • איתור וגילוי מכשירי ציתות בלתי חוקיים.
  • חקירת גנבות כספים ורכוש ממעבידים, בדיקת דליפת מידע וסיכול ריגול תעשייתי.
  • חקירת חשדות לחבלה זדונית במפעלים.
  • איתור רכוש, כספים, רכבים ונדל"ן.
  • איתור חייבים ונעדרים בארץ ובחו"ל.
  • בדיקת מהימנות עובדים חדשים וותיקים כולל בדיקה בפוליגרף.

    כל הבדיקות מבוצעות ע"י חוקרים פרטיים ובסודיות מוחלטת!


This Is CAPTCHA Image