בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף, המוכר גם בשם הבלתי מדויק לחלוטין "מכונת אמת" הומצא בשנות העשרים של המאה הקודמת בארצות הברית של אמריקה. המכשיר מבוסס על מספר הנחות יסוד שנחקרו ונמצאו נכונות – כאשר בני אדם משקרים מתקיימים בגופם מספר תופעות פיזיולוגיות בלתי נשלטות כמו שינוי בקצב פעימות הלב, שינוי במהירות הנשימה ושינוי במוליכות החשמלית של העור (כתוצאה מהופעתה של "זיעה קרה" בלתי נשלטת) וכך ניתן לזהות את העובדה שהם משקרים.
 
השימוש במכשיר הפוליגרף אינו קביל בבתי המשפט בישראל ולכן עיקר השימוש שנעשה בו הוא בחקירות פרטיות ובחקירות כלליות שנערכות במקומות עבודה ובמוסדות גדולים. עצם העובדה שתוצאות הבדיקה אינן מוחלטות וגם לדעתם של גדולי המצדדים רמת הדיוק של הפוליגרף עומדת על לא יותר מתשעים אחוזים לא מאפשרת לבתי המשפט לחרוץ גורלות לאור התוצאות. מעסיקים, מטבע הדברים, זקוקים לרמת סבירות נמוכה בהרבה על מנת לסיים יחסי עובד- מעביד.
 
ככלל, מערכת המשפט הפורמאלית אינה מעניקה למכשיר הפוליגרף אמינות יוצאת דופן ואינה רואה בתוצאות, כמו גם בסירוב להיבדק, אינדיקציה מוצקה לדבר עבירה, לכל היותר ניתן להשתמש בשירותיו של בודק הפוליגרף כבורר מוסכם, בדיוק כפי שניתן למנות כל אדם אחר כבורר מוסכם. כאשר גם ההסכמה של הנבדק למנות את הפוליגרף לבורר כפופה לאישור בית המשפט (ונפסלת מכל וכל במקרה שמדובר בחוזה אחיד או בחוזה שנחתם לפני תחילת תקופת ההעסקה).  
 
על אף הביקורת הרבה שיש על השימוש במכשיר שאינו מדויק במאת האחוזים, מדובר בכלי רב עוצמה לפענוח עבירות מסוגים שונים שכן במקרים רבים אנשים נוטים לומר את האמת אך ורק מתוך החשש שימצאו כשקרנים בבדיקת הפוליגרף וערוותם תיחשף ברבים.
השימוש במכשיר נמצא יעיל במיוחד כאשר הבדיקה נעשית על מי שהנסיבות או העובדות מחשידות אותו בלאו הכי וחוקר פרטי מקצועי מסוגל לגרום לבדיקת הפוליגרף השגרתית, לכאורה, להיות ל"קש" שישבור את החשוד ויגרום לו להודות במיוחס לו.
 
לסיכום הדברים ניתן לומר שמכשיר הפוליגרף רחוק מלהיות "מכונת אמת" אולטימטיבית שיש בכוחה להוציא את האמת לאור בכל מצב, אולם השימוש בו עשוי להיות לעזר רב בידיו של חוקר פרטי מיומן שמתייחס לבדיקה כאל כלי נוסף בארגז הכלים שלו.
 
This Is CAPTCHA Image