פוליגרף

שימוש בפוליגרף במקומות עבודה
מכשיר הפוליגרף משמש בעשורים האחרונים כמכונת האמת ה(כמעט) אולטימטיבית. על סמך מדדים כמו תכיפות הנשימות, עוצמת פעימות הלב ומשתנים פיזיולוגים אחרים מצליח המכשיר להנפיק גרף שמאפשר למפעיל מיומן לקבוע ברמת ודאות גבוה יחסית עם הנשאל דובר אמת. עבור המעסיקים מדובר באוצר של ממש – רגע לפני קבלת החלטה גורלית על העסקת עובד חדש יש ביכולתם לתשאל אותו כשהוא מחובר לפוליגרף וכך לקבל את מלוא האמת אודותיו, מה שקורה רק לעיתים נדירות בראיונות עבודה שבהם המכשיר לא מעורב.
 
אולם על אף היתרונות הרבים שיש לשימוש במכשיר הפוליגרף בעיתות שגרה, הרי שהצורך האמיתי בבדיקות פוליגרף מתעורר רק שעה שמתגלה בעסק מעילה (בכספים או באמון) וחוקר פרטי נכנס לעובי הקורה על מנת לברר את שהתרחש.
 
הפוליגרף הוא כלי רב עוצמה לניהול חקירות פרטיות וכוחו הגדול הוא קודם כל בעצם קיומו. עובדים שסרחו נוטים פעמים רבות להודות במעשה כשהם יודעים שצפויה להם חקירה צולבת בבדיקת הפוליגרף- כל עוד שלא מדובר ב"כרישי פשע" אלא בעובדים שהסתבכו בעבירות קלות יחסית כמו דיווח כוזב על שעות העבודה, גניבה של סחורה או ציוד ממקום העבודה, עצם העובדה שהאפשרות לזמן את העובדים לבדיקת פוליגרף מונחת על השולחן ונמצאת בארגז הכלים של החוקר הפרטי, מספיקה על מנת לגרום לנאשמים להודות במעשים המיוחסים להם ולנסות להגיע להסדר כלשהו שימנע את העמדתם לדין.  
 
ואם העבירות הקלות יחסית מפוענחות בזכות הפוליגרף, הרי שחקירות פרטיות רבות במקרים מורכבים יותר (כמו זליגת מידע מחברי הנהלה בכירים או הונאות של מאות אלפי דולרים )היו יכולות להימנע מראש אילו רק היו עוברים חברי "שדרת הפיקוד" של הארגון בדיקת פוליגרף ומתושאלים במהלך חקירות כלליות שמעביר מעת לעת הארגון לחבריו.
בדיקות פוליגרף תקופתיות נהוגות מאוד בארגוני ביון ובצמתי מידע רגישים ולאור התחרות הפרועה וזליגת המידע בין חברות מתחרות בעולם העסקים של ימנו, חברות ענק וקונגלומרטים ברחבי העולם נוהגים לחקות את השירותים החשאיים, ולערוך מעת לעת חקירות כלליות בארגון עצמו ובכך לאתר חשודים פוטנציאלים עוד בטרם נתגלתה העבירה.  
This Is CAPTCHA Image